de eerzucht

de wil om altijd het hoogste resultaat te willen bereiken