divergent denken

gericht op het zoveel mogelijk oplossingen bedenken, die mogelijkerwijs tot een oplossing van het probleem of het bereiken van het gestelde doel leiden

Zie ook: convergent denken