begrip

Begrippenlijst

Begrip: iets wat je krijgt als je het gegeven hebt
Zie ook: gedragseigenschappen

de metafoor

stijlfiguur waarbij een begrip vervangen wordt door een beeld

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z