begrip

Begrippenlijst

Begrip: iets wat je krijgt als je het gegeven hebt
Zie ook: gedragseigenschappen

de wijsheid

het vermogen om verstandig te handelen


“Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen”

1 225 226 227
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z