begrip

Begrippenlijst

Begrip: iets wat je krijgt als je het gegeven hebt
Zie ook: gedragseigenschappen

het belang

iets wat je belangrijk vindt omdat het voordelig of nuttig is

1 225 226 227
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z