abstract
VoorKeur® denkpatroon
Kracht: Je kunt goed logisch redeneren
Categorie: Informatieverwerking


Kenmerken bij sterke voorkeur

  • Je bent gericht op algemeen erkende principes en uitgangspunten
  • Je bent gericht op de theoretische onderbouwing van een standpunt
  • Je kunt voorstellingen maken, die je niet in de realiteit kan waarnemen
  • Je bent er op gericht om ideeën in de juiste woorden en formuleringen tot uitdrukking te brengen
  • Je bent gericht op de innerlijke samenhang van ideeën en theorieën


Zie ook: ConcreetDetailsGlobaal