aandacht
VoorKeur® categorie
Deze categorie vertegenwoordigt de denkpatronen die bepalen waar je de aandacht op vestigt als het gaat om jezelf en anderen, dus hoe je met elkaar omgaat. Bij het ene denkpatroon ben je gericht op wat jezelf denkt, voelt, wil, kiest en doet en bij het andere denkpatroon ben je gericht op wat de ander denkt, voelt, wil, kiest en doet.


Deze categorie vertegenwoordigt de VoorKeur® denkpatronen:


Er kan een dilemma ontstaan bij tegengestelde belangen. Aan de ene kant de wens om het (eigen) doel door te drukken of de opdracht te realiseren en aan de andere kant de wens om de relatie goed te houden of om het proces soepel te laten verlopen.

Om met dit spanningsveld om te gaan kun je: gaan samenwerken (win-win), een compromis sluiten, het er door heen drukken (win-verlies), er aan toegeven (verlies-win) of het vermijden (verlies-verlies). Ook hier geldt dat er geen goede of slechte voorkeur is. Het is afhankelijk van de situatie welk denkpatroon het best inzetbaar is.


Mahatma Gandhi

“Als je zorg draagt voor de middelen, zal het doel wel voor zichzelf zorgen”